Maj 24 , 2018

Uppdaterad integritetspolicy

Vilket företag står bakom undersökningen?

Tradewell startades 1992 (556366-0249) och är ett företag som jobbar med alla typer av datainsamling för marknadsundersökningar. Vår adress är Box 5243, 402 24 Göteborg. E-postadress för eventuella frågor är info@tradewell.se.


Hur fungerar det?

Genom att svara på vår undersökning accepteras de villkor som framgår i denna text och samtycke lämnas därmed till behandling av personuppgifter.

För att kunna genomföra statistiska analyser krävs det att undersökningsdeltagare (respondenter) samtycker till att Tradewell registrerar de uppgifter som ges i förbindelse med undersökningar i en databas, men där svaren från undersökningen anonymiseras innan leverans till uppdragsgivaren. Varje respondent har rätt att veta vilken information Tradewell har registrerat. Varje respondent har även rätt till att få felaktig information rättad.

Som respondent får du inte kopiera eller vidarebefordra någon information, text, bilder, eller något annat material som finns i undersökningarna du får från Tradewell.

Vad frågar vi dig om?

Vi genomför undersökningar med alla möjliga teman, men oftast handlar det om vad du gillar och inte gillar med olika produkter/tjänster eller hur du upplever din arbetsplats. Vi kommer dock aldrig att fråga dig om ditt personnummer, kontonummer eller kreditkortsupplysningar. Vi frågar heller aldrig om ämnen såsom sexualitet eller religion, eller andra eventuellt känsliga ämnen om du inte har godkänt att delta i en undersökning med sådant tema.

Personupplysningar

Tradewell är angelägna om säkerheten kring din personliga information, att den är korrekt och inte kan missbrukas av andra. Vi är mycket noga med våra riktlinjer för informationssäkerhet och att hanteringen av informationen från medlemmarna följer personuppgiftslagen (1998:204). Samtliga anställda på Tradewell är under sträng tystnadsplikt, och vi arbetar med principen att så få anställda som möjligt har tillgång till personlig information.

Respondenten ger Tradewell rätt att ge den registrerade grunddatan och svaren på undersökningarna till kunderna i en bearbetad form som är anonymiserad. Respondenten är härigenom medveten om och samtycker till att alla svar och annan information som respondenten självmant lämnar, inkluderat eventuella s.k. känsliga personuppgifter (såsom detta begrepp definieras i Personuppgiftslagen) kan komma att användas i undersökningssyfte. Det är frivilligt att delta i undersökningar och att svara på frågor. Respondenten kan välja att inte svara på frågor om denne inte samtycker till hantering av personuppgifterna.

Tradewell arbetar också enligt ett internationellt erkänt etiskt regelverk för marknads-och opinionsundersökningar definierat av ESOMAR (European Society of Opinion and Market Research, se www.esomar.org).


Hur länge sparas informationen om mig hos Tradewell?

Svaren du ger på undersökningar kommer inte att vara möjlig att koppla med din identitet efter att vi har levererat svaren i anonymiserad form till vår uppdragsgivare.

Hur skyddar jag mig mot virus?

Virusangrepp har på senare tid gjort att man är mer försiktiga att öppna mail från personer eller företag när vi är osäkra på vem avsändaren är. Tradewell skickar inte ut mail med bifogade filer. Våra inbjudningar kommer från e-postadresserna noreply@tradewell.se eller survey1@resolvia.com och innehåller länkar som börjar med: https://a3.actiondialog.se eller tradewell.se/query.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.