Axel

Kundanalys världen över

Att analysera marknader, trender och kunder är något som man på Axel Christiernsson värderar högt. Företaget med säte i Sverige finns med sina smörjfettprodukter inom en mängd olika branscher över hela världen.
I dag används smörjfetterna från Axel Christiernsson exempelvis inom stålindustri, sjöfart, fordonsindustri, energi- och gruvdrift samt matvaruindustri.

Genom att företaget arbetar med att anpassa produkten till olika kunder och för olika områden är det en utmaning att kunna följa upp hela värdekedjan.

Med Tradewells analysverktyg som är kopplat till kundundersökningen kan man definiera kundernas behov och avläsa olika marknader.
– Vi vill gärna kunna analysera olika kundgrupper för att ytterligare förstärka det som är bra och jobba vidare med det som är mindre bra, säger Teo Laine, Group Sales Manager på Axel Christiernsson International AB.

Varje år görs en stor kundundersökning genom telefonintervjuer, framför allt där företagets enheter finns; i Sverige, Nederländerna, Frankrike och USA, men även i flera länder globalt där kunderna finns.
– Vi följer upp hur Axel går som grupp och sedan hur de olika enheterna fungerar. Vi jämför dem inte med varandra utan med sig själv löpande, förklarar Teo Laine.
En sammanfattning för hela koncernen skickas ut och enhetscheferna får sedan skapa en aktionslista för de åtgärder man planerar till följd av resultatet från sin enhet.
Detta görs i början av året och resulterar i aktionslistan, som sedan följs upp och fungerar som ett styrverktyg för ledningen.

Själv vill Teo Laine gärna arbeta vidare med analysen, för att mäta hur olika yrkesroller ute hos kunderna uppfattar koncernen.
– Vad tycker inköparna om oss, eller de som jobbar med produktutveckling hos våra stora globala kunder?
Att avläsa trender och nya krav inom olika branscher är också något han menar är möjligt med Tradewells analysverktyg, liksom att följa upp servicenivå samt order- och informationsflöden inom koncernen.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.