Sundström

Ökad försäljning genom Tradewells NKI-undersökning

Tack vare att Sundström Safety genomför NKI-undersökningar kontinuerligt kunde problem på den tyska marknaden upptäckas och korrigeras. Nu uppnås målet om en årlig omsättningsökning på 20 procent med råge. "För oss är det väl investerade pengar, säger marknadschef Jonas Dahlman på Sundström Safety” 

Sundström Safety designar och tillverkar andningsskydd för att förhindra skadliga och hälsofarliga luftföroreningar från att tränga in i kroppen. Sedan 2006 utför Tradewell NKI-undersökningar åt företaget i tio länder.

I en av NKI-undersökningarna som genomfördes fick Sundström Safety bland annat reda på att långa leveranstider var en bidragande faktor till utebliven försäljningsökning på den tyska marknaden.
– Tack vare den informationen blev vi varse om att den tyska marknaden upplevde våra leveranstider som ett problem, säger marknadschef Jonas Dahlman och förklarar vidare:
– Därför upprättade vi ett externt lager för just den marknaden. På så vis har vi kunnat reducera leveranstiderna och samtidigt öka vår försäljning och kundnöjdhet.

I samband med översynen av de tyska leveranserna sattes även ett mål upp om att omsättningen årligen skulle öka med 20 procent på den tyska marknaden.

– NKI-undersökningen har helt klart varit avgörande för att nå målet, och faktum är att vi gör det med råge. Nu går den tyska marknaden strålande! säger Jonas Dahlman.

Genom att Sundström Safety genomför undersökningarna kontinuerligt kan man upptäcka förändringar över tid. Med samma kundunderlag och samma frågor mäts utvecklingen från år till år.

Jonas Dahlman arbetar aktivt med resultatet i Tradewells analysverktyg IMPULS:

– Genom analysverktyget har jag kunnat lägga upp strategier för viktiga förbättringar, exempelvis har vi använt verktyget för att se hur vi kan förbättra vårt kundbemötande.

Att undersökningen är gjord av en oberoende part har även varit en stor fördel menar Jonas Dahlman:

– Den blir mer äkta då. Vi använder undersökningen flitigt vid intern- och styrelsemöten, som en naturlig grund när avgörande beslut ska fattas. Dessutom ger opartiskheten oss möjligheten använda det goda resultatet i NKI-undersökningen i vår marknadsföring.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.