Undersökningar

Med över 20 års erfarenhet och ett antal tusen genomförda undersökningar vet vi hur viktigt det är att ställa rätt frågor.
Vad är målet med undersökningen? Vem ska vi fråga och vad ska vi fråga? Vilken metod är bäst? Telefonintervjuer, webenkäter, djupintervjuer eller kanske fokusgrupper? Kvalitativa och/eller kvantitativa studier? Oavsett val så är en ordentlig förstudie grunden till ett lyckat slutresultat.

Tillsammans med våra kunder bygger vi mätsystem för att löpande och på ett enkelt sätt kunna följa utvecklingen av kundkapitalet, humankapitalet och varumärkeskapitalet. För det är ju kunderna, medarbetarna och varumärket som skapar framgång och lönsamhet. Medarbetare

Jag vill veta merVarumärken

Jag vill veta merAndra undersökningar

Jag vill veta merGlobal partner

Jag vill veta merAnalysverktyg

Jag vill veta mer

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.